DOLAR: 4.73 TL
EURO: 5.54 TL

Basın Açıklaması

2 Haziran 2013 Ekleme Saati: 18:00
805 kez görüntülendi

Resim bulunamadı

—ŞOFÖRLER VE OTOMOBİLCİLER ESNAF ODASI BAŞKANI YAŞAR BOZU:“YETKİ BELGESİ YENİLEME SÜRESİNİ GEÇİREREK YETKİ BELGESİ YENİLEME HAKKINI KAYBETMİŞ VEYA YETKİ BELGESİ İPTAL EDİLMİŞ OLAN K TÜRÜ YETKİ BELGESİ SAHİBİ GERÇEK VEYA TÜZEL KİŞİLERİN 30 NİSAN 2014 TARİHİNE KADAR YAZILI OLARAK MÜRACAAT ETMELERİ HALİNDE YETKİ BELGELERİ YENİLENECEKTİR” DEDİ.

Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin bazı maddelerinde değişiklik yapılmasına dair Yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Oda Başkanı Yaşar BOZU “Yapılan değişiklikler, şoför ve nakliyeci esnafımızı yakından ilgilendiren, mağduriyetleri gideren ve kaybedilmiş hakları yeniden kazandıran hükümleri kapsamaktadır” dedi. Yapılan değişikler,

1-Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre K1 yetki belgesi alacak gerçek kişilerden istenen özmal türü taşıtların azami yüklü ağırlıkları 35 tondan 30 tona düşürülmüştür.

Azami yüklü ağırlığı 32 ton olan dört dingilli bir kamyon sahibi, ikinci bir araca ihtiyaç duymadan K1 yetki belgesi alabilecektir.

Ayrıca Gerçek kişilerin talebi üzerine; yetki belgesi, babası veya annesi veya eşi veya çocukları veya kardeşleri arasında bulunan bir gerçek kişi adına düzenlenebilecektir. Yönetmeliğin geçici maddeleriyle tanınmış muafiyetler varsa, bu muafiyetlerin yeni yetki belgesi sahibi için geçerli olmayacağı vurgulanmıştır. Madde gereğince, yetki belgesi adına düzenlenen kişi de aynı şekilde eşi babası veya annesi, çocukları adına yetki belgesinin düzenlenmesini talep edebilecektir.

2-Yetki belgesi sahipleri tarafından yetki belgelerinin yenilenmesi için yetki belgesinin geçerlilik süresinin sona erdiği tarihten itibaren:

a) 9 ay içerisinde Bakanlığa yazılı olarak müracaat edilmesi halinde yetki belgesi yenilenecektir. Yenileme ücreti, ödeme tarihindeki geçerli belge ücretinin %5 olarak düzenlenmiştir

b) 9 ay bir gün ile 18 ay arasında Bakanlığa yazılı olarak müracaat edilmesi halinde ise, yetki belgesi, yenileme ücreti olarak ödeme tarihindeki geçerli tam ücretin %25’i alınacak ve bu ücretin ödendiği tarih esas alınarak yetki belgesi yenilenecektir. Yetki belgesi yenileme süreleri esnafımızın talepleri doğrultusunda uzatılmıştır.

3-Yetki belgesi alındıktan sonra taşıt belgelerindeki kayıtlı taşıtların hurdaya ayrılması, satış yapmış olması halinde değişikliğin meydana geldiği tarihten itibaren 60 gün içinde Bakanlığa bildirilmesi gerekmektedir.

Daha önceki yönetmelik düzenlemesinde 90 gün içinde asgari kapasite şartını sağlama mecburiyeti bulunmakta iken, bu sürenin geçirilmesi halinde yetki belgeleri iptal edilmekte idi. Yeni düzenlemede, yetki belgesinin geçerlilik süresi olan 5 yıllık süre içinde toplamda 540 gün (18 ay) içinde kapasite düşümü ile ilgili süre tanınmış olması, ekonomik sıkıntı içinde bulunan taşımacı esnafımızı bir nebze de olsa rahatlatmaktadır.

4-Yetki belgesi yenileme süresini geçirerek yetki belgesi yenileme hakkını kaybetmiş veya yetki belgesi iptal edilmiş olan K türü yetki belgesi sahibi gerçek veya tüzel kişilerin 30 Nisan 2014 tarihine kadar yazılı olarak müracaat etmeleri halinde, yenileme hakkı kaybedilmiş veya iptal edilmiş olan yetki belgeleri, yetki belgesi geçerli tam ücretinin %25’i tutarında ücret tahsil edilmesi ve bu Yönetmelikte öngörülen diğer şartların sağlanması kaydıyla adlarına yeniden düzenleneceği” hükmü getirilmiştir.

Oda Başkanı Yaşar BOZU ”4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ve Yönetmeliğinde yapılan değişiklikler neticesinde nakliyeci esnafımızın mağduriyetleri kısmen giderilmiş ve kaybedilmiş hakları yeniden kazandırılmıştır ” dedi.yaşar bozu

Bu Konuyu Sosyal Medyada Paylaş

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yukarı Çık