DOLAR: 4.73 TL
EURO: 5.54 TL

2014 Değerlendirme Raporu

25 Mart 2014 Ekleme Saati: 01:51
2.601 kez görüntülendi

2014 Değerlendirme Raporu

Karapınar’da 2014 Yılı Hububat Ekim Alanlarını İnceleme ve Değerlendirme
Raporu
Karapınar Ticaret Borsası Başkanı Sayın Nazım SEZER’in davetlisi olarak KOP
İdaresi adına KOP Bölgesi’ndeki bitkisel üretim alanlarında yerinde incelemeler yapan
Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü’nden Prof. Dr. Süleyman
SOYLU, Bitki Koruma Bölümü’nden Prof. Dr. Nuh BOYRAZ, Toprak Bilimi ve Bitki
Besleme Bölümü’nden Doç. Dr. Mehmet ZENGİN ve Tarımsal Yapılar ve Sulama
Bölümü’nden Yrd. Doç. Dr. Mehmet ŞAHİN 21 Mart 2014 tarihinde Karapınar ilçesinde
hububat ekili alanlarda teknik incelemelerde bulunmuşlardır.
Karapınar’ın Apak, Yeniceoba, Avşar, Sırnık, Kamışağıl, Ören, Koymat, Uzunkaş,
Tilkişar, Karaöz, Bacanak, Zorlu, Kabahasan, Akviran, Gümülük, Kolca, Sekizli, Çingir,
Niğde Boğazı, Eşeli, Mısırlı, Hanyıkığı, Yavşançukuru ve Kurtbasan Yaylası mevkilerinde
yaklaşık 60.000 dekarlık hububat ekili alanı tarayan Öğretim Üyeleri kışlık buğday ve arpa
ekili alanlarda bitki çıkış durumu, bitki gelişimi, hastalık ve zararlılar, çeşit seçimi, soğuk
zararı, bitki besleme ve gübreleme, sulama ve toprağın nem durumu konularındaki mevcut
durumları yerinde tarla sahibi çiftçilerle birlikte incelediler.
2013-2014 hububat yetişme sezonu şu ana kadar kuraklığın damga vurduğu ekstrem
bir yıl olarak geçmektedir. Karapınar’da Ekim-2013’de 14.8 mm yağış düşerken, bu değer bir
önceki yılın aynı ayında 31.4 mm olmuştur. Aralık-2013’de 5.2 mm yağış düşerken, bu değer
bir önceki yılın aynı ayında 73 mm olmuştur. Ocak-2014’de 44.4 mm yağış düşerken, bu
değer bir önceki yılında aynı ayında 17.4 mm olarak gerçekleşmiştir. Yöreye 2013-Ekim ve
Kasım aylarında yok denecek kadar az yağış düşmüştür. 2013 yılı sonbahar ayları kurak ve
soğuk geçmiştir. Bu durum bölgede hububatların kışa sağlıklı çıkış yapmış ve kardeşlenmiş
halde girişini engellemiştir. Bölgede Mart aynın ilk on gününde yağan 51.6 mm yağış hububat
çiftçisinin karamsarlığını biraz olsun gidermiştir.
Karapınar İlçesi’nde yapılan incelemelerde aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.
1. Yörede bu yıl hububat ekim alanları ve bunlardan da makarnalık buğday ekili alanların
geçmiş yıllara göre arttığı gözlenmiştir.
2. Yörede buğday çıkışlarında suluda makarnalık buğdaylarda ortalama %15-20, ekmeklik
buğdaylarda ise %10-15 eksiklik gözlenmiştir. Kıraç alanlarda bitki çıkış eksikliği %30-
40 olarak tespit edilmiştir. Kıraç alanlarda ağırlıklı olarak arpa ekiminin yaygın olduğu,
çıkışların da Mart ayı başındaki yağışlarla hızlandığı ve halen devam ettiği gözlenmiştir.
3. Karapınar yöresinde Mart ayının ilk yarısında düşen yağışların özellikle kıraç alanlarda
hayati bir önem arz ettiği görülmüş, bu yağmurlar sayesinde birçok kıraç alanda çıkışlar
artış göstermiş ve bitkiler rahatlamıştır.
4. 2013 yılı Eylül-Ekim aylarında hiç yağış düşmemesi, sağlıklı bir toprak hazırlığını
engellemiş ve bu durum bitki çıkışlarında düşüklüğün sebeplerinden biri olarak
görülmüştür. Ayrıca erken ekim yaparak yağmur bekleyip sulamayı geciktirenlerin
tarlalarında bitki çıkışında önemli düzeylerde eksiklikler görülmüştür.
5. Bölgede 2013 yılı Ekim ayı başında ekilen ve sulanan buğdaylarda gelişim oldukça iyi olup
bitkiler sapa kalkma dönemine gelmiş bulunmaktadır.
6. Şeker pancarı ve mısır yerine ekilen buğdaylarda gelişme henüz tamamlanmamış ve
kardeşlenme devam etmektedir. Ekim ayında ekilen fakat geç sulanan buğdaylarda da
gelişme aynı düzeylerdedir.7. Yörede bu yıl hububatta gelişimlerin yavaş olması ve kışın ılıman geçmesinden dolayı
yabancı ot gelişimi geçmiş yıllara göre daha hızlı ve yoğun durumdadır. Bu yüzden yöre
çiftçileri yabancı ot mücadelesi için bu yıl daha erken davranması konusunda uyarılmıştır.
Buğday ve arpa ekili alanlarda çiftçilere yabancı ot ilaçlaması ve yaprak gübrelemesi
konusunda bilgilendirme yapılmıştır. Yabancı ot ilaçlamasında holderin 100 Litresine 500
g üre, 300 g çinko sülfat ve 300 mL sıvı hümik asit karıştırmak tahıl bitkilerini stresten
koruyacak, ürün verim ve kalitesini artıracaktır.
8. Taranan tarlalarda kök bölgesi toprak katında nem seviyeleri de incelenmiş ve 10-15
günlük bir süre için yetecek miktarda rutubetin olduğu gözlenmiştir. Yörede çiftçilerin
büyük çoğunluğu ilkbaharda henüz sulamaya başlamamıştır.
9. Yörede sulu tarım alanlarının arttığı gözlenmiştir. Karapınar İlçesi’nde modern sulama
yöntemleri kullanılmakla birlikte, yöre çiftçileri sulama yöntemleri hakkında tam bir
teknik bilgiye sahip değillerdir. Bu durum, çiftçiyi sulamada süre konusunda yanlışlığa
sevk etmektedir. Çiftçiler her sulamada ne kadar su vereceğini ve bu miktardaki suyu,
kendi sulama sistemlerinin teknik özelliklerini göz önünde bulundurarak, sistemi kaç saat
çalıştırmaları gerektiğini hesaplamalıdırlar. Hesaplama yapamayan çiftçiler ise bu konuda
teknik personelden yardım talep etmelidirler.
10. Yörede kışın ılıman geçmesi sebebiyle bu yıl fare zararının hububat alanlarında çok daha
yoğun olduğu gözlenmiştir. Anız yakmak, farelerin doğal düşmanlarını (tilki, kartal vb.)
öldürmek, uygun münavebe ve ilaçlı mücadelenin yapılmaması fare popülasyonunu
artırmaktadır.
11. Erken ekim yapılan ve çok gelişmiş olan buğday tarlalarında yoğunluğu değişmekle
birlikte mantari bir hastalık olan Septoria Yaprak Leke hastalığına rastlanmış ve bu
hastalığın gelişiminin takip edilmesi ile birlikte yoğun olan tarlalarda kimyasal mücadele
önerilmiştir. Hastalığın yoğun görüldüğü tarla sahiplerine ise bu hastalıkla mücadele
konusunda ilgili uyarı ve tavsiyeler yapılmıştır.Ayrıca bazı arpa ve buğday tarlalarında
kök çürüklüğü hastalığına bağlı olarak tohum çürümeleri ve bitki ölümlerinin yaşandığı
gözlenmiştir.Bitki seyrekliklerinin yaşandığı tarlalar kök çürüklüğü hastalıkları
bakımından da değerlendirilerek hastalığın olduğu tarlalarda yabancı ot mücadelesi ile
beraber kök çürüklüğü hastalığına karşıda ilaçlı mücadele yapılmalıdır.
12. Bölgede buğdayda yüksek kalite için ilkbaharda azotlu gübrelemenin sulu koşullarda en
az üç parça halinde verilmesi teşvik edilmelidir. Azotun uygun evrelerde (kardeşlenme,
sapa kalkma ve başaklanmada) ve uygun miktarlarda parçalı olarak verilmesi verim ve
kaliteyi (protein oranı) artırmaktadır.
Bölgede Nisan ve Mayıs yağışları mevsim ortalamaları düzeyinde gerçekleşse bile
sulu hububat ekim alanlarında %10-20, kıraç şartlarda ise ortalama %25-30 oranlarında bir
verim düşüklüğü olacağı, Nisan-Mayıs aylarında yeterli yağışların olmaması durumunda kıraç
alanlarda verim rekoltesinin daha da çok düşeceği tahmin edilmektedir. Karapınar’da buğday
ekim alanlarındaki artış nedeni ile yörenin toplam rekoltesinin şartlar optimum düzeyde
gerçekleşirse geçen yıl düzeyinde olacağı tahmin edilmektedir. Fakat yörede arpa rekoltesinde
bir azalma olacağı öngörülmektedir.
Yonca ekim alanlarında yapılan incelemelerde, yörede yoncaların gelişimlerinin geçen
yıla göre daha erkenci olduğu gözlenmiş, bu durum yörede ilk biçimlerin bu yıl daha erken
yapılacağı tahminini doğurmuştur.
Karapınar Ticaret Borsası Başkanı Sayın Nazım SEZER’in geçmiş yıllarda organize
ettiği ve halen de periyodik olarak devam eden çiftçi eğitim çalışmalarının ve teknik
incelemelerinin çok yararlı sonuçlar doğurduğu, yapılan uyarıların bölge ekonomisinemilyonlarca Lira ekonomik katkı yapması yanında tarım alanlarının verimliliğinin
sürdürülmesi açısından hayati önem taşıdığı, geçmiş yıllarda bölgede elde edilen verim ve
kalite değerleri ile ispatlanmıştır. Bölgede geçen yıl ayçiçeği fiyatlarındaki düşüklük ve
buğday kârlılığının bu yıl yüksek olacağı düşüncesi ile bu yıl baharlık ekimlerden bir kısım
alan hububata geçiş yapmıştır. Bu yıl ülke genelinde şu ana kadar yaşanan meteorolojik
kuraklık nedeniyle buğday rekoltesinde bir miktar azalma olacağı öngörülmektedir.
Ülkemizin her yıl 20 milyon ton buğdaya ihtiyacı olduğu göz önüne alındığında bu yıl
buğdayın çiftçilerimiz açısından kârlı bir ürün olacağı düşünülmektedir. Fakat Karapınar’da
çiftçilerimiz kendi aralarında yüksek verim rekabeti açısından üretimde aşırı maliyet getirecek
aşırı gübreleme ve sulama yaptıkları tespit edilmiş, kendilerine bu konularda bilgilendirmeler
yapılmış, gereksiz masraf yapmamaları konusunda uyarılarda bulunulmuş, önemli olanın
kaliteli ve kârlı bir üretim olduğu anlatılmıştır. Ülke buğday ihtiyacının %10’nundan fazlasını
karşılayan KOP Bölgesi’nde tarımın merkezi haline gelen Karapınar İlçesi’nde Karapınar
Ticaret Borsası’nın KOP idaresi ile birlikte yörede tarımsal üretim yapan çiftçilerin verim ve
kârlılığının artması yönünde faaliyetlerini sürdürmesi geçmişte olduğu gibi bundan sonra da
Karapınar ekonomisine ciddi katkılar yapacaktır.

Bu Konuyu Sosyal Medyada Paylaş

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yukarı Çık