DOLAR: 4.59 TL
EURO: 5.42 TL

Sosyal paylaşım Siteleri ve Hukuki Sorumluluk

20 Mart 2014 Ekleme Saati: 22:56
6.953 kez görüntülendi

Sosyal paylaşım Siteleri ve Hukuki Sorumluluk

SORU-Sosyal paylaşım siteleri olan Facebook-Youtube-Twitter’da bulunan yazı, fotoğraf veya videolar mahkemede delil olur mu? Bu paylaşımların sorumlulukları neler?

 

YANIT 1-A) Haberleşmenin gizliliğinin ihlâl edilmesi:

 

*TCK 132/1. madde fıkrasına göre, “Kişiler arasındaki haberleşmenin gizliliğini ihlâl eden kimse, altı aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.”Denilmiş olup,

 

-Buna göre, özel hayata ilişkin olmayan haberleşmelerin gizliliğinin ihlali durumunda, örneğin, iki kişi arasında facebook gibi bir sosyal ağ üzerinden yapılan haberleşmeyi, hukuka aykırı şekilde (ilgililerin rızası dışında) öğrenilmesi halinde TCK 132/1. maddesinde düzenlenmiş olan suç oluşacaktır.

 

-Ve bu sertele elde edilmiş bilgiler mahkemelerde kanıt olarak dahi kullanılamayacaktır.

Meltem Banko 12

B) Haberleşme İçeriklerini Hukuka Aykırı Olarak İfşa Edilmesi (yayılması/paylaşılması)

 

*TCK 132/2. madde fıkrasına göre, “Kişiler arasındaki haberleşme içeriklerini hukuka aykırı olarak ifşa eden kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.”Denilmiş olup,

 

-Buna göre, özel hayata ilişkin olmayan haberleşmelerin gizliliğinin ihlal edildikten sonra, ele geçirilen haberleşme bilgilerinin yayılması/paylaşılması durumunda, örneğin, iki kişi arasında facebook gibi bir sosyal ağ üzerinden yapılan haberleşmeyi, hukuka aykırı şekilde (ilgililerin rızası dışında) öğrenip, daha sonra bunları bir de sosyal ağ üzerinden paylaşması halinde TCK 132/2. maddesinde düzenlenmiş olan suç oluşacaktır.

 

-Ve bu sertele elde edilmiş bilgiler mahkemelerde kanıt olarak dahi kullanılamayacaktır.

 

C) Kendisiyle yapılan haberleşmelerin içeriğini diğer tarafın rızası olmaksızın (Hukuka Aykırı Olarak) Alenen İfşa Edilmesi (yayılması/paylaşılması):

 

*TCK 132/3. madde fıkrasına göre, “Kendisiyle yapılan haberleşmelerin içeriğini diğer tarafın rızası olmaksızın alenen ifşa eden kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.”Denilmiş olup,

 

-Buna göre, kişilerin, kendileriyle yapılanözel hayata ilişkin olmayan haberleşmelerinbilgilerini yayması/paylaşması durumunda, örneğin, kendisiyle facebook gibi bir sosyal ağ üzerinden yapılan özel hayata ilişkin olmayan haberleşmeyi, hukuka aykırı şekilde (diğer tarafın rızası dışında) sosyal ağ üzerinden paylaşması halinde TCK 132/3. maddesinde düzenlenmiş olan suç oluşacaktır.

Meltem Banko 11

2) KİŞİLERİN ÖZEL HAYATININ GİZLİLİĞİNİ İHLÂL ETMEK:

 

*Bu suç TCK 134/1. maddesinde düzenlenmiş olup, buna göre, “Kişilerin özel hayatının gizliliğini ihlâl eden kimse, altı aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.”

 

 Kişilerin özel hayatının, örneğin, özel görüşmelerininözel bilgilerinin facebook gibi sosyal ağda paylaşılması durumunda TCK 134/1. maddesinde düzenlenmiş olan suç oluşacaktır.

 

-Ve bu sertele elde edilmiş bilgiler mahkemelerde kanıt olarak dahi kullanılamayacaktır.

 

3) KİŞİLERİN ÖZEL HAYATINA İLİŞKİN GÖRÜNTÜ VEYA SESLERİ İFŞA EDİLMESİ

 

*Bu suç TCK 134/2. maddesinde düzenlenmiş olup, buna göre, “Kişilerin özel hayatına ilişkin görüntü veya sesleri ifşa eden kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Fiilin basın ve yayın yoluyla işlenmesi hâlinde, ceza yarı oranında artırılır.”

 

-Kişilerin özel hayatına ilişkin görüntü ve seslerin, facebook gibi sosyal ağda paylaşılması durumunda TCK 134/2. maddesinde düzenlenmiş olan suç oluşacaktır.

 

-Ve bu sertele elde edilmiş bilgiler mahkemelerde kanıt olarak dahi kullanılamayacaktır.

 

 

4) KİŞİSEL VERİNİN HUKUKA AYKIRI KAYDI:

 

TCK 135. maddesinin başlığı “Kişisel verilerin kaydedilmesi” dir. Bu maddenin 1. fıkrasında“Hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydeden kimseye altı aydan üç yıla kadar hapis cezası verilir.” Denilmiştir.

 

-NE GİBİ VERİLER KİŞİSEL VERİDİR: Kişisel verinin ne olduğuna ilişkin birkaç örnek vermek gerekirse, kişilerin isim, kimlik bilgileri, cep telefonu numaraları, fotoğrafları, siyasî, felsefî veya dinî görüşlerine, ırkî kökenlerine; hukuka aykırı olarak ahlâkî eğilimlerine, cinsel yaşamlarına, sağlık durumlarına veya sendikal bağlantılarına ilişkin bilgileri kişisel veriye örnek olarak gösterilebilir.

 

-HUKUKA AYKIRILIKTAN KASTEDİLEN NEDİR: Bu madde de belirtilen “hukuka aykırılıktan” neyin kastedildiğini, dinleyicilerin de anlayacağı şekilde birkaç örnekle ifade etmek gerekirse,

 

Örneğin,

 

-Kişi, facebook hesabında herkesin görebileceği şekilde fotoğraflarını/verilerini paylaşmışsa (Bu saklamaya gerek duyulmadığı anlamına gelir), artık burada kişinin fotoğraflarının hukuksuz kaydedildiğinden bahsedilemez.

 

Belirli kişilerin göreceği şekilde paylaşmışsa (Bu kısmen de olsa saklamaya gerek duyulduğu anlamına gelir), bu durumda fotoğrafları/verileri görme/onlara erişme hakkı olanların kaydetmesinde herhangi bir hukuksuzluk olmayacak, ancak bu hakkı olmayanların kaydetmesi TCK 135/1. madde fıkrasındaki “Kişisel verilerin  hukuka aykırı olarak kaydedilmesi” suçu meydana gelecektir.

 

-Ve bu sertele elde edilmiş bilgiler mahkemelerde kanıt olarak dahi kullanılamayacaktır.

 

5) KİŞİSEL VERİLERİ HUKUKA AYKIRI OLARAK VERME (YAYMA) VEYA ELE GEÇİRME:

 

TCK 136. maddesinin başlığı “Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme

 dir. Bu maddede “Kişisel verileri, hukuka aykırı olarak bir başkasına veren, yayan veya ele geçiren kişi, bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Denilmiştir.

 

Biraz önce verdiğim örnekten yola çıkarak, açıklama yapmak gerekirse:

 

-Kişi, facebook hesabında herkesin görebileceği şekilde olsun ya da olmasın fotoğraflarını/verilerini paylaşması demek, bu fotoğraf ya da verilerin yayılmasına izin verdiği anlamına gelmez. Bu nedenle başka kişilerin bu fotoğrafları/verileri her nasıl olursa olsun veri ilgili kişinin rızası dışında yayması/paylaşması TCK  136. maddesinde düzenlenmiş olan “Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme (Yayma) Veya Ele Geçirme” suçunu oluşturacaktır.

 

-Ve bu sertele elde edilmiş bilgiler mahkemelerde kanıt olarak dahi kullanılamayacaktır.

 

-Burada değinilmesi gereken ve uygulamada sık sık karşılaşılan bir olguda, facebook ya da Twitter gibi sosyal ağlarda başkasının adına sahte hesap açmak eylemidir. Bu eylem de yineTCK  136. maddesinde düzenlenmiş olan “Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme (Yayma) Veya Ele Geçirme” suçunu oluşturacaktır.

 

-Ve bu sertele elde edilmiş bilgiler mahkemelerde kanıt olarak dahi kullanılamayacaktır.

 

6) sosyal paylaşım siteleri olan Facebook-Youtube-Twitter’da bulunan bir yazı, fotoğraf veya video ile kişilere hakaret edilmesi halinde, hakaret suçunu düzenleyen TCY 125. maddesi gereğince, tehdit edilmesi halinde ise, tehdit suçunu düzenleyen TCY 106. maddesinin ihlali söz konusu olacaktır.

 

7) TCY 123. maddesinde “Kişilerin Huzur Ve Sükununu Bozma” suçu düzenlenmiş olup, buna göre, “Sırf huzur ve sükûnunu bozmak maksadıyla bir kimseye ısrarla; telefon edilmesi, gürültü yapılması ya da aynı maksatla hukuka aykırı başka bir davranışta bulunulması hâlinde, mağdurun şikâyeti üzerine faile üç aydan bir yıla kadar hapis cezası verilir.”

 

Bu suç bilişim ağı yoluyla da işlenebilir. Örneğin, sırf kişinin huzur ve sükûnunu bozmak maksadıyla bir kimseye ısrarla ve fakat cinsel taciz veya tehdit içerikli olmayacak şekilde sürekli olarak Facebook-Youtube-Twitter’da mesajlar gönderilmesi halinde TCY 123. maddesindeki bu suç oluşacaktır.

 

8) Bütün bunların yanında gerek Türk Ceza Yasası’nda de ve gerekse de diğer ceza yasalarında yer alan ve söz ve yazı ile işlenebilen diğer suçlarda söz konusu olabileceği gibi,

kanunla korunmuş bir yazılımın izinsiz kullanmak, bilişim yoluyla sahtecilik, bilgisayar sabotajı, bilgisayar/bilişim sistemlerine ve servislerine yetkisiz erişim, porno ve çocuk pornosu gibi hukuka aykırılıklarda söz konusu olabilecektir.

 

ÖNEMLİ NOT:

 

*Mahkeme kararı olmadan, kimsenin aleni olmayan ya da açıkça aleni olmasını istemediği internet trafiği izlenemez.

 

*Usulsüz elde edilsin ya da edilmesin, ele geçirilen kişisel veri niteliğindeki (resim, yazı vb.) verilerimizin ya da paylaşımlarımızın yer aldığı linklerin (ilişimlerin) erişiminin engellenmesi için Sulh Ceza Mahkemelerinden talepte bulunabiliriz.

Bu Konuyu Sosyal Medyada Paylaş

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yukarı Çık