DOLAR: 4.73 TL
EURO: 5.54 TL

Kentsel Dönüşümde Rant Var mı?

14 Mayıs 2014 Ekleme Saati: 10:04
2.053 kez görüntülendi

Kentsel Dönüşümde Rant Var mı?

Kentsel Dönüşümde karara anı

Kentsel Dönüşümde karara anı 1000Aylardır Kentsel dönüşüm alanı içinde ikamet eden vatandaşların tedirginliği arttı. Bazı paylaşım sitelerinde anlaşmaya yaklaşmayan vatandaşların arsalarının Mahkeme kararı ile alınacağı şeklinde anlaşılan haberin aslında hisseli tapuları olup kendi aralarında anlaşamayan vatandaşların anlaşması için mahkeme yoluna gidileceği konusunun anlaşılması gerekiyor. Vatandaşı yanıltarak, anlaşmaya sevk edilmeye çalışıldığı şekilde yorum yapan bazı vatandaşlar, “Annem haberi okuyunca, (elimizden arsamızı mahkeme kararı ile alacaklarmış, bari toki ile anlaşsaydık) diyor. Milleti telaşeye getirmeye çalışmak hiç hoş değil. Bu vatandaşın hakkını kim koruyacak, biz başkanımızı bizlerin hakkını koruyup bize hizmet versin diyerek seçtik. Bu konuda bizimle beraber olmasını ve bizlerin menfaatini korumasını bekliyoruz” dediler.

Ayrıca, olayların gelişiminden rahatsız olan vatandaşlar, “TOKİ tarafından yapılacak olan arsalara Belediye Başkanlığının %12 kullanım alanı ve 8-9 kat ruhsat verirken, Müteahhitlere %30 kullanım alanı ve 3-4 kat vermesi vatandaşların kafasında değişik soru işaretlerine neden oluyor. Anlaşmanın sağlanması için %51 değil 3/2 çoğunluğun sağlanması gerekmektedir. İlçemizin gelişmesine katkı sağlamak isteyen bizler, arsalarımızın gerçek değeri ile değer bulmasını istiyoruz. Görüştüğümüz özel müteahhitler, aynı metrekaredeki arsamıza 2 daire verirken, TOKİ taş ören firma yetkilileri yarım daire vermektedirler. Burada akılları karıştıran soru işaretlerinin cevaplanmasını bekliyoruz. Burada rant var mı, varsa kimler arasında?” dediler.

Vatandaşların kafasını karıştıran bazı soru işaretlerinin ve cevapları aşağıdadır. Vatandaşların acele etmemesi ve araştırarak mağdur olmaması gerekmektedir.

 

 

Binamızın yıkılmasını istemiyoruz itiraz hakkımız var mı?
“Evet itiraz hakkınız var. Yapılan çalışmalarda binanız riskli yapı olarak tespit edilmişse, kat malikleri bu duruma 15 gün içinde itiraz edebilir. Bu itirazlar; Bakanlıkça, üniversitelerde görevli inşaat, jeoloji veya jeofizik mühendisliği ile hukuk öğrenimi görmüş öğretim üyeleri arasından seçilecek üç ve Bakanlıkta görevli iki kişiden teşkil edilen teknik heyetler tarafından incelenip karara bağlanacak.”

 

Yıktırma masraflarını kim karşılayacak?
“Binanızın dönüşümü için eğer müteahhit ile özel bir anlaşma yapıldıysa yıkımı müteahhit firma yapabilir. Yıktırma işlemi Bakanlık veya Belediye tarafından yapılırsa, yıktırmanın masrafları, ilgili tapu müdürlüğüne bildirilicek. Tapu müdürlüğü, yıkılan binanın paydaşlarının hakları oranında ipotek koyacak ve bunu hak sahiplerine bildirecek.”

 

Yıkımdan sonra nasıl anlaşma sağlanacak, çoğunluk aranacak mı?
“Yeniden bina yaptırılmasına, payların satışına, kat karşılığı veya hâsılat paylaşımı ve diğer usûller ile yeniden değerlendirilmesine, sahip oldukları hisseleri oranında paydaşların en az üçte iki çoğunluğu ile karar verilecek.”

 

Bina sahibi yıkılan binasını kendisi yapmak isteyebilir mi?
“Konutunu ve işyerini kendi imkânları ile yapmak veya edinmek isteyenlere de kredi verilebilecek. Dar gelirli olarak kabul edilenlere verilecek olan konut veya işyerleri; Bakanlık, TOKİ veya Belediye tarafından, borçlandırma suretiyle de verilebilicek.”

 

Güçlendirilebilecek binaların güçlendirme maliyetlerini kim karşılayacak?
“Riskli alan ve rezerv yapı alanı dışında olup da bu Kanunun öngördüğü amaçlar bakımından güçlendirilebileceği teknik olarak tespit edilen yapılar için, Bakanlıkça dönüşüm projeleri özel hesabından güçlendirme kredisi verilebilecek.”

 

Açılan davalarda yürütmeyi durdurma kararı verilmeyecek.
“Yapılan tespitler sonrası, idarî işlemlere karşı tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde dava açılabilir. Ancak bu davalarda yürütmenin durdurulmasına karar verilemez.”

 

Yıktırma ve tahliye işlerini engelleyen kişi ve kamu görevlileri hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusu yapılabilecek mi?
“Riskli yapıların tespiti, tahliyesi ve yıktırma iş ve işlemleri ile değerleme işlemlerini engelleyenler hakkında, işlenen fiil ve hâlin durumuna göre Türk Ceza Kanunu’nun ilgili hükümleri uyarınca Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulacak. Riskli yapıların tespiti, bu yapıların tahliyesi ve yıktırılması iş ve işlemlerine dair görevlerinin gereklerini yerine getirmeyen kamu görevlileri hakkında, tâbi oldukları ceza ve disiplin hükümleri uygulanacak.” (Yani: suç duyurusunda bulunmak ile cezaya çarptırılmak arasındaki farkın dikkate alınması gerekmektedir. Şu kanuna göre engel olanlar hakkında cezai işlem uygulanır demiyor)

 

Tarafların anlaşamadıkları durumlarda mahkemelerde bilirkişi olarak kimler görev alacak?
“Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne bağlı meslek odalarının her biri tarafından, üyelerinin oturdukları yer gözönünde bulundurularak; taşınmaz mal sahipleri veya kiracılar arasından nüfusa göre belirlenen bilirkişi sayılarının en az üçte biri kadar bilirkişi, her yıl Ocak ayının ilk haftasında seçilerek isim ve adreslerini belirten listeler valiliklere verilecek.

Taraflar, mahkemelere bildirilen listelerde yazılı olanlar ve yukarıdaki fıkrada belirtilen kimseler arasından bilirkişi seçmekte anlaşamadıkları takdirde; bilirkişiler, hâkimin kararı ile tayin edilen gün ve saatte, valilikçe, tarafların huzurunda ve gelmeyenin gıyabında kura yolu ile seçilir. Valilik, kuranın âdil olarak yapılabilmesi için gerekli tedbirleri alır. Kuraya ilişkin itirazlar, davanın görüldüğü mahkemece karara bağlanır.

Sermaye Piyasası Kuruluna kayıtlı olarak faaliyet gösteren lisanslı değerleme kuruluşlarının isim ve adreslerini belirten listeler, her yıl Ocak ayı içinde, mahkemelere bildirilmek üzere Sermaye Piyasası Kurulunca valiliklere gönderilir. Yeterli sayıda değerleme uzmanı bulunan yerlerde, değer tespitleri, bilirkişi sıfatıyla öncelikle Sermaye Piyasası Kurulundan lisanslı değerleme uzmanlarına, taşınmaz geliştirme konusunda yüksek lisans veya doktora yapmış olan uzmanlara veya belediyenin (idare) belirleyeceği uzmanlara yaptırılacak.”

 

 

 

 

 

http://www.ntvmsnbc.com/id/25352283

Bu Konuyu Sosyal Medyada Paylaş

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yukarı Çık