DOLAR: 4.73 TL
EURO: 5.54 TL

Stresi Nasıl Atarız ?

31 Mayıs 2015 Ekleme Saati: 03:05
1.073 kez görüntülendi

Stresi Nasıl Atarız ?

Akvaryumda Balık Beslemek Stresi Azaltıyor

Çukurova Üniver­sitesi Su Ürünleri Fakül­tesi Öğretim Üyesi Doç.Dr. Mahmut Yanar, akvaryumun, insanın psikolojisi üzerinde rahatlatıcı etkiler bıraktığını ve bu uğraşının stresi azalttı­ğını söyledi.

akvaryum içerisinde balık bakmanın son yıllarda giderek arttığını, ancak va­tandaşların balıkları bilinçsiz­ce aliniyor. Yanar, akvaryum bakımının çok zor olduğunu belirterek, “Akvar­yum kurmak dışardan görül­düğü gibi kolay bir iş değildir. Akvaryum hobisi, apartmanların ve betonların arasında sıkışıp kalmış hayatımıza do­ğadan bir parçayı sığdırma­mızı sağlıyor. Üstelik birçok evcil hayvanın evde bakılma­sından daha büyük bir kolay­lık sunuyor. Birçok evcil hay­vanı evimizde beslerken, on­ları doğal yaşamlarından ve doğal davranışlarından uzaklaştırmış oluyoruz. Ancak ak­varyumdaki balıklar, bitkiler ve diğer omurgasız canlılar evimizde tamamen bizim kontrolümüzde yarattığımız, minyatür doğal ortamlarında yaşıyorlar. Bu nedenle akvar­yum hobisi diğer birçok evcil hayvan beslenmesinden da­ha keyifli, daha az zahmetli ve daha az masraflıdır” dedi.

STRES ATAkvaryumun doğru bilgilerle ve kaliteli bir donanımla ku­rulduğunda sanıldığından da­ha kolay bir uğraş olduğuna dikkat çeken Yanar, şunları kaydetti:

“Bakımı çok zaman gerektirmez, balıklarını­za yem vermek için bir sabah, bir akşam ikişer dakika, yosunlanan camları silmek ve hızlı büyüyen bitkileri buda­mak için haftada 5 daki­kaya ihtiyacımız var. Mümkünse yerli balık tercih edilmelidir. Akvar­yumcudan balık alınırken, genel görüntüsüne, rengine, yem almasına, hareket ve davranışları­na iyi bakılmalıdır. Bu işe ilk başlayanlar, “Ja­pon” veya “lepistes” gibi bakımı kolay balıkları seçmelidir. Balıklara ge­reksinimi kadar yem atılmalıdır. Fazla atılan yem akvaryumu kirleterek hastalık etmeni oluşturur. Ay­rıca atılacak yemin kaliteli ol­masına özen gösterilmeli ve ara sıra da canlı yem verilme­lidir. Akvaryuma konacak ba­lık sayısı akvaryumun büyüklüğüne göre ayarlanmalıdır. 100’lük bir akvaryuma kona­cak balıkların toplam kütlesi 150 gramı geçmemeli­dir. Su değişimi haftada 1 kez, suyun yüzde 50’si değiştirilerek yapıl­malıdır. Ancak biyolojik filtre varsa bu değişimin 2 hafta da bir aralıklarla yapılması yeterlidir. Ak­varyuma eklenecek su­yun, dinlendirilerek klo­ru uçurulması ve sıcaklığının akvaryumdaki su sıcaklığına eşit olması­na özen gösterilmelidir. Biyolojik dengenin sağ­lanması nedeniyle ak­varyuma bitki konması­nın balık sağlığı ve su kalitesi açısından büyük önemi vardır.”

Yanar, evde akvaryumda balık besleme­nin insanları rahatlatıcı etkisi olduğunu vurgulayarak, “Güzel dizayn edilmiş, içeri­sinde güzel akvaryum balıkla­rının yer aldığı bir akvaryum, insanın psikolojisi üzerinde rahatlatıcı etkiler bırakır. Bu uğraşının stresi azalttığı bilin­mektedir. Bazı psikiyatristlerin bunalımda olan gençlere ev­lerinde bir hayvana bakmalarını önermeleri boşuna değil­dir. Çoğu şeyin yapay olduğu dünyamızda bizlere kısmen de olsa doğal yaşamı tattırır. Ayrıca boş zamanlarını kahve köşelerinde geçiren gençlerin bu gibi uğraşlarla vaktini de­ğerlendirmeleri daha yararlı olacaktır” diye konuştu.

Akvaryumda beslenen ba­lıkların çok çabuk öldüğünün altını çizen Yanar, “Balıkların çok ’çabuk ölmesinin pek çok nedenleri vardır. Kötü nakil ve stoklama koşullarına maruz bırakıldıkları için ithal balıklar­da ölüm oranları daha çok görülmektedir. Diğer taraftan gerek akvaryumcuların ve gerekse akvaryum meraklılarının gerekli teknik bilgilere sahip ol­mamaları da bu olumsuzluklar­da başı çekmektedir” dedi.

Balık Besleyin Stresiniz Azalsın

Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç.Dr. Mahmut Yanar, akvaryumun, insanın psikolojisi üzerinde rahatlatıcı etkiler bıraktı­ğını ve bu uğraşının stresi azalttı­ğını söyledi.

Mahmut Yanar yaptığı açıkla­mada, akvaryum içerisinde balık bakmanın son yıllarda giderek arttığını, ancak vatandaşların ba­lıkları bilinçsizce aldığını ifade et­ti. Yanar, akvaryum bakımının çok zor olduğunu belirterek, “Akvar­yum kurmak dışardan görüldüğü gibi kolay bir iş değildir. Akvar­yum hobisi, apartmanların ve be­tonların arasında sıkışıp kalmış hayatımıza doğadan bir parçayı sığdırmamızı sağlıyor. Üstelik birçok evcil hayvanın evde bakılma­sından daha büyük bir kolaylık sunuyor. Birçok evcil hayvanı evimizde beslerken, onları doğal ya­şamlarından ve doğal davranışla­rından uzaklaştırmış oluyoruz. Ancak akvaryumdaki balıklar, bit­kiler ve diğer omurgasız canlılar evimizde tamamen bizim kontro­lümüzde yarattığımız, minyatür doğal ortamlarında yaşıyorlar. Bu nedenle akvaryum hobisi diğer birçok evcil hayvan beslenmesin­den daha keyifli, daha az zah­metli ve daha az masraflıdır” de­di.

Akvaryumun doğru bilgilerle ve kaliteli bir donanımla kuruldu­ğunda sanıldığından daha kolay bir uğraş olduğuna dikkat çeken Yanar, şunları kaydetti:

“Bakımı çok zaman gerektir­mez, balıklarınıza yem vermek için bir sabah, bir akşam ikişer dakika, yosunlanan camları sil­mek ve hızlı büyüyen bitkileri bu­damak için haftada 5 dakikaya ihtiyacımız var. Mümkünse yerli balık tercih edilmelidir. Akvar­yumcudan balık alınırken, genel görüntüsüne, rengine, yem alma­sına, hareket ve davranışlarına iyi bakılmalıdır. Bu işe ilk başlayan­lar, “Japon” veya “lepistes” gibi bakımı kolay balıkları seçmelidir. Balıklara gereksinimi kadar yem atılmalıdır. Fazla atılan yem ak­varyumu kirleterek hastalık etme­ni oluşturur. Ayrıca atılacak ye­min kaliteli olmasına özen gösterilmeli ve arasıra da canlı yem verilmeli­dir. Akvaryuma kona­cak balık sayısı akvaryumun büyüklü­ğüne göre ayarlanmalıdır. 100’lük bir akvaryuma konacak balıkların toplam küt­lesi 150 gramı geç­memelidir. Su değişi­mi haftada 1 kez, su­yun yüzde 50’si değiştirilerek yapılmalı­dır. Ancak biyolojik filtre varsa bu değişi­min 2 hafta da bir aralıklarla yapılması yeterlidir. Akvaryuma eklenecek suyun, dinlendirilerek kloru uçurulması ve sıcaklığının akvaryumdaki su sıcaklığına eşit olmasına özen gösterilmelidir. Biyolojik denge­nin sağlanması nedeniyle akvar­yuma bitki konmasının balık sağ­lığı ve su kalitesi açısından büyük önemi vardır.”

Yanar, evde akvaryumda balık beslemenin insanları rahatlatıcı etkisi olduğunu vurgulayarak, “Güzel dizayn edilmiş, içerisinde güzel akvaryum balıklarının yer aldığı bir akvaryum, insanın psikolojisi üzerinde rahatlatıcı etkiler bırakır. Bu uğraşının stresi azalttı­ğı bilinmektedir. Bazı psikiyatristlerin bunalımda olan gençlere evlerinde bir hayvana bakmalarını önermeleri boşuna değildir. Çoğu şeyin yapay olduğu dünyamızda bizlere kısmen de olsa do­ğal yaşamı tattırır. Ayrıca boş zamanlarını kahve köşelerinde geçiren gençlerin bu gibi uğraşlarla vaktini değerlendirmeleri daha yararlı olacaktır” diye konuştu.

Akvaryumda beslenen balıkla­rın çok çabuk öldüğünün altını çi­zen Yanar, “Balıkların çok çabuk ölmesinin pek çok nedenleri var­dır. Kötü nakil ve stoklama koşul­larına maruz bırakıldıkları için it­hal balıklarda ölüm oranları daha çok görülmektedir. Diğer taraftan gerek akvaryumcuların ve gerek­se akvaryum meraklılarının ge­rekli teknik bilgilere sahip olma­maları da bu olumsuzluklarda başı çekmektedir” dedi.

Kaynak: https://www.facebook.com/Akvarist/posts/396077660416858

(Yağmur Akvaryum / Yurda Er Güngören katkıları ile)yağmur-akvaryum-55

Bu Konuyu Sosyal Medyada Paylaş

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yukarı Çık